25 Haziran 2013 Salı

SAYILARIN GİZEMİ.
Sevgili okurlar....Bu yazıda sizlere aktaracağım şifreleme sistemi Eseniler'den günümüze kadar gelebilmiş bir sisteme aittir.

İlginç tesadüflerin şaşırtıcı biçimde bir araya geldiği ve bizim de ŞANS diyerek geçiştirdiğimiz bir çok olay vardır.Bunların en ilgi çekici olanlardan bir tanesi Amerika başkanlarından Abraham Lincoln ve John F.Kennedy ile ilgili olanıdır.Birbirleriyle yaklaşık 100.yıl arayla yaşamış olan bu iki başkanın hayatları: benzer tarihler,benzer isimler,benzer rakamlar ve benzer sonlarıyla şaşırtıcı bir biçimde paralellik göstermektedir.Aklı karıştıran olayları şöyle sıralayabiliriz.

Lincoln'un kongreye girdiği yıl 1846.
Kennedy'ninki ise 1946.


Lincoln'un ABD başkanı olduğu yıl 1860.
Kennedy'ninki ise 1960.

İkisininde yerlerine seçilen başkanların soyadları Johnson'dı

Lincoln'den sonra gelen başkan Andrew Johnson'un doğum yılı 1808.

Kennedy'den sonra gelen başkan Lyndon Johnson'ın doğum yılı ise 1908.

Lincoln'un sekreterinin soyadı Kennedy.
Kennedy'nin sekreterinin soyadı ise Lincoln'dı

Her ikisi de cuma günü süikaste kurban gitti ve başlarına isabet eden kurşunla öldürüldüler.

İkisi de güneyliler tarafından öldürüldü ve koltuklarına yine güneyliler oturdu.

İki süikastçinin de 15.harften oluşan 3.ismi vardı.

Lincoln'un süikastçisi John Wilkes Booth'un doğum tarihi 1839.
Kennedy'yi vuran Lee Harvey Oswold'un doğum tarihi 1939'du.

Lincoln Kenndy isimli bir tiyatroda vuruldu.
Kenndy Lincoln marka bir arabada vuruldu.

Lincoln'u vuran tiyatrodan kaçtı arabada yakalandı.
Kenndy'yi vuran depodan kaçtı bir tiyatroda yakalandı.

Her iki katil de davaları başlamadan öldürüldü.

Bu kadar tarihin,olayların,isimlerin bu kadar düzenli olarak bir araya gelmesi,birileri tarafından planlansa dahi çok zordur.Hatta imkansızdır.Buradan çıkaracağımız sonuç,bu ve bunun gibi çok sayıda olay bize evrensel bir düzenin varlığını hatırlatıyor.Bu yüzden sayılarla ve sayıların gizemi ile ilgili konularımıza geçmeden önce sayı kavramını tarihsel gelişimi ile ilgili bir takım açıklamalar yapmak gerekir.

SAYILAR EVRENE HÜKMEDER.
"Sayılar evrene hükmeder"diyen Fisagor,gerçeği matematikte ve sayılarda aramıştır.
Fisagor,isim ve doğum tarihi analizi için gerekli olan sayısal sistemlerinin oluşturulmasındaki en önemli kişilerdendir.Birçok insan sayıların,insanın kişiliğinin gizli yanlarını gösterdiğini düşündü.Bir çok insanda sayıların uğursuzluğuna inandı.Fisgor'a inananlar sayıların aklı,sağlığı,ilişkileri,evliliği etkilediğini öne sürüyorlardı.Hatta evrenin gizemini sayılarda gizli olduğunu savunuyorlardı.

ŞİMDİ SAYILARI İNCELEYELİM.


Sayma sistemleri ve sayılar oldukça basit bir biçimde 5 yada 10 parmaktan türetilmiştir.Örneğin Roma rakamlarının biçimlendirmelerine baktığımızda,parmak işaretleri esas alınarak oluşturulduklarını görüyoruz.Doğuda özellikle Çin de,kullanılan küçük boncukları kaydırma ilkesiyle çalışan hesaplama aleti abaküs,en karmaşık işlemlerin büyük bir hızla yapılmasını sağlıyor.

7 ve 12 sayıları önemli bir rol oynuyor.Gezegenlerin sayısı olan yedi,3+4,2+5 .9 ise göklerin sayısı ve ilk tek sayı kare kökünden elde edilebildiği için önemli.


KUR'ANDAKİ İLGİNÇ RAKAMLAR.

Kur'an da birbirleriyle ilişkili sözcüklerin tekrarlanış sayılarını incelediğimiz zaman çok ilginç bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz.Bu da Kur'an-ı Kerim'in matematiksel bir sisteme ait olduğu ihtimalini ve aynı zamanda bu sayıların rastgele değil br düzen içinde kullanıldığında gerçek bir etki yaptığı fikrini güçlendiriyor.Bu nedenle ismimizi oluşturan harflerin rakamsal değerleri,doğum tarihimizin ve bu rakamların arasındaki negatif yada pozitif bir takım güçlerin olabileceği.

SAYILAR VE ŞAŞIRTAN OYUNLARI.

Buraya kadar sayıların gizemini gördük.Bu güne geldiğimizde şöyle bir tanımla karşı karşıya kalıyoruz."Evrensel ahengin varlığına işaret eden ve bu ahengi sayısal olarak ortaya koyup bundan sonuçlar çıkaran inceleme alanına "Sayı Bilimi" yada "Numeroloji" adı verilmektedir.

"OMNİA İN NUMERİS SİTA SUNT"
(Latince...."Her şey sayılarda gizlidir")

"Sayılar Bilimi" olarak Türkçeleştirdiğimiz Numeroloji: Evrenin sayısal ve matematiksel bir kurgu içerdiğini,evrendeki oluşum ve olayların rastlantıya dayanmayıp,sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini ileri sürmekteydi.Bu sayısal kurguyu idare eden evrende kozmik yasalar vardı."Sayılar Bilimi" le uğraşanlar,sayılardan hareketle evrendeki bu kozmik yasa ve prensiplere ulaşmaya çalışıyorlardı."Sayı Tanrının asli ve aktif erdemidir.Sayısal Bilimi ise yaşamsal güçler ve ilahi güçler bilimi demektir"

SAYILARDAKİ GİZEM.

"Kozmos,matematiksel olarak düzenlemiş bir bütündür.Sayılar üzerine kuruludur ve sayısal bir sembolizm içerir" Sayılar Bilimi'nin dayandığı temel,işte bu tanımlamada gizliydi.

-1-  Sayılar Biliminin en önemli sayısı'dır.Diğer rakamlarda olduğu gibi kendinden önce gelen bir rakam yoktur.Ve yine diğer rakamlarda olduğu gibi farklı rakamların toplamından meydana gelmez.O hem bir başlangıç,hem de balangıçtan sonraki rakamların varoluşlarının nedenidir.


-2-  İlk çift rakamdır."Sayılar Bilimi"nde evrendeki birbirini tamamlayan iki temel enerji olarak nitelendirilir.Evrenin her köşesinde işlemekte olan dengelerin oluşumunu ifade eder.Evrende çeşitli şekillerde ortaya çıkan:Işık-karanlık,aktif-pasif,pozitif-negatif,siyah-beyaz,kısaca evrendeki temel enerjinin iki zıt kutbunun evrensel sembolüdür.


-3-  "Sayılar Bilimi"nde Tekniği ve Birliği ya da bir diğer deyişle Tanrıyı sembolize eden 1 rakamı ayrıcalıklı tutularak sayılmadığı için sayılar dizisinin ilk tek rakamı olarak kabul edilir.Göğün,ilahiliğin,ışığın,aktif ve eril prensibin sembolüdür.


-4-  Evrensel varoluşun dört temel enerjisinin sembolü olarak,Ezoterizm'de çok önemli bir yere sahiptir.Bu dört farklı enerji "Ruh","Madde","Zaman", ve "Hayat" enerjileridir.Evrende varolan her şey,bu dört temel enerjinin birbirleriyle oluşturdukları varyasyonların bir sonucudur.


-5-  Birleşme sonucu ortaya çıkan ilk sayıdır.Bu bakımdan tezahür sonucu ortaya çıkan yaşamın sembolüdür.Yer ile gök arasındaki irtibatın sonucunda ortaya çıkması da onun bu özelliğini de göstermektedir.


Yer :2 + Gök:3 = 5

Ruhsal yapısıyla gökyüzüne,maddesel yapısıyla yeryüzüne ait olan insanın da "Sayılar Bilimi"ndeki rakamsal karşılığı 5.dir.Çünkü insanda bu iki unsur insanda bulunmaktadır."mikro-kozmos" denmesinin nedeni de buna dayanır.


-7-  "Sayılar Bilimi"nin en önemli ve en çok kullanılan rakamlarından biridir.Dinlerde,mitolojide sözü edilen 7 kat kat gök kavramının çıkış noktası işte buna dayanır.Yedi rakamı müzikteki notalarda ve ışığın içinde de kendisini gösterir.Saflığın ve birliğin sembolü olan beyaz renk ise bünyesinde yedi temel rengi de taşır.Işığın prizmadan geçmesiyle yedi temel renk ortaya çıkar.3 ile 4'ün toplamından oluşan yedi rakamı evrensel varoluşun sembolüdür.
3+4=7
Bu iki rakamın çarpımından oluşa 12 ise,gelişimin ve evrensel faaliyetin sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır.
-12-
Senenin 12-aya bölünmesi ve her biri 2160 yıldan oluşan Zodyak'ın 12-burcu da bu anlayışla bağlantılıdır.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder